Daglig renhold

Renholdet man ikke skal merke

De fleste legger bare merke til renhold når det uteblir, når hybelkaninene samler seg i krokene og søppelet hoper seg opp.

officecorridor
De fleste bedrifter har i dag gode avfallsløsninger, men vi tar oss av det meste.

dustbin2
 
Riktig renhold med riktig frekvens gir godt renhold og god økonomi